Polskie Towarzystwo Miło¶ników Astronomii - Oddział w Częstochowie
logo
 
Kontakt
Zarząd
Książki
Członkowie
Polecane strony
 
Strona główna Informacje ogólne Galeria Publikacje Konkurs URANIA Kronika
 
XIII Konkurs URANIA

Stowarzyszenie Astronomia Nova oraz Instytut Fizyki AJD w Częstochowie

organizują w roku 2016

XIII Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny "URANIA"
dla młodzieży z gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs jest 2-etapowy. W etapie I uczniowie rozwiązują co najmniej dwa (najlepiej wszystkie) spośród zawartych w zestawie zadań o tematyce astronomicznej. Rozwiązania I etapu (parafowane pieczęcią szkoły, do której uczęszcza uczeń) należy dostarczyć do 30 kwietnia 2016 na adres:

Dr Bogdan Wszołek, IF AJD, Al. Armii Krajowej 13/15, pok. 4001
42-200 Częstochowa

II etap konkursu (dla wszystkich, którzy nadesłali zadania etapu I) zostanie przeprowadzony w Instytucie Fizyki AJD w Częstochowie w dniu 6.06.2016 o godzinie 12. Uczniowie będą rozwiązywać test wielokrotnego wyboru.
O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w obu etapach. Zwycięscy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Zestaw zadań do wykonania w ramach etapu I:

(Potrzebne dane pobrać z odpowiednich źródeł)

  1. Pomierzyć średnicę kątową Księżyca w pełni zaraz po jego wschodzie i kilka godzin później. Opisać metodę pomiaru.
  2. Oblicz z jaką siłą Słońce przyciąga Ziemię, a z jaką człowieka o masie 60 kg.
  3. Wykonać szkice położeń jasnych gwiazd w otoczeniu Księżyca w trzy kolejne noce. Spróbować określić z jaką prędkością kątową Księżyc przemieszcza się względem gwiazd. Opisać sposób wyznaczenia tej prędkości.
  4. ISS porusza się z prędkością 7.66 km/s na wysokości 400 km. Oblicz w jakim czasie obiega ona Ziemię.
  5. Sfotografować Oriona.

Do etapu II warto znać: elementarne pojęcia astronomii sferycznej, prawa Keplera, charakterystyki planet Układu Słonecznego oraz Słońca i Księżyca,
zasadę działania lunety astronomicznej, diagram Hertzsprunga–Russella, prawo Hubble'a. Przydatne mogą być również artykuły zawarte w ostatnich numerach czasopisma Urania–Postępy Astronomii oraz w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym.

Propozycje literaturowe:

Zeszyty Uranii–P A na rok 2015 i 2016.
J.Kreiner, Astronomia z astrofizyką, PWN, 1988.
K.Rudnicki, Astronomia, dawniejszy podręcznik dla klas maturalnych, WSiP.
B.Wszołek, Wprowadzenie do astronomii, Wyd. AJD w Częstochowie, 2005.
B.Wszołek (red.), Częstochowski Kalendarz Astronomiczny.

Wersje elektroniczne trzech ostatnich pozycji są do pobrania ze strony www.astronomianova.org

mapa strony | kontakt